Co powinno znaleźć się na etykietach kosmetyków?

Prawo dotyczące znakowania etykiet kosmetyków regulowane jest przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dn. 30 listopada 2009 r. i jest jednolite dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Umieszczane na kosmetykach informacje muszą być czytelne, całkowicie widoczne i nieusuwalne.

Mówi o tym m.in. art. 19 Rozporządzenia. Wymagane dane powinny znajdować się na opakowaniu docelowym lub zewnętrznym produktu. Informacje należy ponadto uzupełnić o odpowiadające im symbole graficzne, które wskazują m.in. na termin ważności i okres bezpiecznego użytkowania kosmetyku po jego otwarciu. 

sloik

Informacje obowiązkowe​

Do informacji obowiązkowych, które muszą znaleźć się na etykiecie kosmetyku zliczamy:

1. Dane producenta/firmy to szczegółowe informacje pozwalające na identyfikację jednostki produkującej i importującej kosmetyk. 

2. Jednostka masy lub objętości kosmetyku wyrażona w gramach lub mililitrach. 

3. Termin własności produktu, określony zwrotem “Najlepiej zużyć przed końcem” lub za pomocą graficznego znaku klepsydry. 

4. Lista składników wyrażona skrótem INCI (International Nomenclutare of Chemical Ingerients). Tworzące formułę substancje, powinny być ułożone w kolejności wskazującej na największą zawartość składnika. Zasada ta nie dotyczy surowców o zawartości poniżej 1%. Ponadto na liście INCI uwzględnione muszą być potencjalne alergeny. 

5. Symbol PAO, czyli Period After Opening. Wskazuje na maksymalny czas aktywności biologicznej produktu po jego otwarciu. 

6. Szczególne środki ostrożności to informacje dotyczące potencjalnych ograniczeń w użytkowaniu produktu, ochrony kosmetyku przed dziećmi lub zawartości w nich substancji drażniących. Wówczas informacja ta powinna być uzupełniona o szczegółowe ostrzeżenie np. “Unikać kontaktu z oczami”.

Informacje dodatkowe

Poza informacjami obowiązkowymi, na etykiecie można zamieścić również informacje dodatkowe, takie jak:

1. Certyfikaty potwierdzające naturalny, ekologiczny lub organiczny skład produktu.

2. Dodatkowe symbole 

  • Znak “E” – zastosowanie systemu wewnętrznej kontroli w przypadku napełniania opakowań. 
  • Adnotacja UVA, UVB, PA – potwierdza zastosowanie ochrony przed promieniowaniem.
  • Znak “ręki na książce” wskazuje na dołączenie ulotki do kosmetyku. 
  • Znak królika jest symbolem oznaczającym, iż produkt nie został poddany testom na zwierzętach, jak również surowce użyte do jego produkcji, również nie podlegały testom na zwierzętach.
  • Znak “zielony okrąg” – wskazuje na współpracę producenta z organizacją zajmującą się recyklingiem opakowań. 

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie te informacje można umieścić na opakowaniu. Jeśli nasz kosmetyk ma być oznaczony jako produkt ekologiczny, naturalny, czy nietestowany na zwierzętach – będziemy potrzebować specjalnych certyfikatów, które to potwierdzą.

Bibliografia

  1. Pawlik A., Niewęgłowska-Wilk M., Kalicińska J., Śpiewak R., kosmetyki „naturalne”, „biologiczne” i „ekologiczne”. Gwarancja bezpieczeństwa czy marketing? „Kosmetologia Estetyczna” 2017
  2. Młoda-Brylewska K., Czynniki wpływające na zwracanie uwagi przez konsumentów na informacje zamieszczane na opakowaniach produktów kosmetycznych, „Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe” 2019
  3. Balicka A., Donejko M., Rysiak E., Wymagania prawne dotyczące kosmetyków w aspekcie działań niepożądanych, „Farmacja Polska” 2014
  4. Sułek M. W., Mirkowska B., Kalicka A., Kosmetyki certyfikowane naturalne i organiczne – obowiązujące standardy, „Towaroznawcze Problemy Jakości” 2015
  5. Taranko T., Rola opakowania w komunikacji marki na rynku kosmetyków, „Marketing i rynek”2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *