Kategoria: Etykiety

Co powinno znaleźć się na etykietach kosmetyków?

Co powinno znaleźć się na etykietach kosmetyków?

Prawo dotyczące znakowania etykiet kosmetyków regulowane jest przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dn. 30 listopada 2009 r. i jest jednolite dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Umieszczane na kosmetykach informacje muszą być czytelne, całkowicie widoczne i nieusuwalne. Mówi o tym m.in. art. 19 Rozporządzenia. Wymagane dane powinny znajdować się na opakowaniu

Read More